Välittäjän käyttö asuntokaupassa

Me kiinteistönvälittäjät olemme ylpeitä työstämme ja onhan se asuntojen myynti niin paljon muutakin, kuin vain jonkin asian myyntiä ja kaupan tekemistä. Välittäjien toimintaa ohjaa useat eri lait, joiden mukaan alalla on toimittava. Lisäksi välittäjien työtä ohjaa vahvasti Hyvän välitystavan ohje, joka päivittyy vuosittain. Myös me Silta LKV:llä olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme aina Hyvää välitystapaa. Välittäjää asuntokaupassa käyttämällä varmistat, että asunnon myynti- ja osto sujuu mahdollisimman oikeaoppisesti. Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen ja LKV-pätevyys on aina kokeella osoitettu. Välitysalalla työskentelevillä henkilöillä voi LKV-pätevyyden lisäksi olla myös muita titteleitä tai koulutuksia.

Välittäjää käyttämällä varmistat, että asunnon myynti- ja osto sujuu luotettavasti ja turvallisesti.

Alla vielä muutamia muita tärkeitä pointteja, miksi kannattaa käyttää asuntokaupan ammattilaista kodin myymisessä apuna.

1. Oikea hinnoittelu
Tämä on toisinaan haastava asia myös välittäjille, mutta välittäjillä on kuitenkin käytössään kaikki saatavilla oleva informaatio alueella myytyjen vastaavien kohteiden toteutuneista kauppahinnoista. Välittäjällä ei myöskään ole tunnesidettä myyntikohteeseensa, joten hinnoittelu tapahtuu puhtaasti dataan ja markkinatilanteeseen pohjaten.

2. Selonotto- ja antovelvollisuus
Välittäjän tehtävänä on paneutua jokaiseen myyntikohteeseen huolellisesti, ottaa selvää asioista ja myös infota mahdollisia ostajia ja kiinnostuneita kaikista myyntikohteeseen liittyvistä asioista. Välittäjän tehtävänä on saada myyntikohde kaupaksi, mutta valvoa myyjän edun lisäksi ostajan etua asuntokaupassa.

3. Myynti-ilmoitus
Välittäjät laativat myynti-ilmoitukset kukin tyylillään, mutta varmasti parasta lopputulosta toivoen. Tämä näkyy myyntikuvissa, tekstissä ja koko lopputuloksessa. Välittäjät myös käyttävät pääsiassa ammattikuvaajaa ottamaan parhaat mahdolliset kuvat myyntikohteesta. Hyvä myynti-ilmoitus herättää varmemmin kiinnostusta.

4. Ostotarjous ja hintaneuvottelut
Välittäjät ovat ammattilaisia neuvottelutilanteissa ja toimivat tässäkin molempien kaupan osapuolten etua ajatellen.

5. Mahdolliset tutkimukset ennen kauppoja
Välittäjät osaavat suositella kuntokartoitusta tai mahdollista kosteuskartoitusta myytävään kohteeseen ennen kauppoja. Välittäjät myös useimmiten tuntevat parhaat ja ammattitaitoisimmat tekijät ja yritykset näihin kartoituksiin.

6. Kaupan asiakirjat
Kauppakirjapohjia löytyy netistä vaikka ja kuinka, mutta välittäjä laatii kauppakirjan juuri myytävää kohdetta ajatellen ja sen ominaisuuksia ja kaupan osapuolien toiveita ja tarpeita huomioiden. Lisäksi välittäjä tuntee kauppakirjan oikeaoppiset lauseet ja rakenteen, tietää mitä sinne tulee kirjata ja mitä ei.

Tässä ne tärkeimmät asiat listattuna. Voit aina kysyä meiltä lisää välittäjän työstä. Kerromme ja perustelemme mielellämme lisää, miksi välittäjää kannattaa käyttää niin asunnon- kuin kiinteistönkin myynnissä.